Šut Adnan (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Pitanje

U skladu sa članom 120, poslovniku o radu Gradskog vijeća Grada Zenice postavljam vijećničko pitanje vezano za nastavak gradnje (betoniranje) makadamskih puteva u mjestima Jurjevići, Vranovići MZ Babino i Hajkovići,Lijeske MZ Donje Babino ? Obrazloženje: Na gore pomenutim makadamskim putevima naophodno je izvršiti betoniranje istih jer svakim danom mještani tih mjesta putujući i obavljajući svoje svakodnevne poslove uništavaju svoja vozila i trpe štetu na istim. Putevi su u jako lošem stanju i na mjestima jedva prohodni. Prilikom svake jače kiše primorani su sami vršiti nasipanje i sanaciju da bi koliko/toliko mogli prolaziti i komunicirati s ostatkom grada. Pitanje glasi: Da li će i kada doći do realizacije i riješavanja tj. betoniranja puteva u mjestima Jurjevići,Vranovići-Jasika, Lijeske i Hajkovići ?

Odgovor

Gradska uprava je putem Službe za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice samo u 2020. godini iz programa betoniranja dodijelila građevinski materijal za betoniranje makadamskih puteva uz učešće mještana u radnoj snazi, MZ Babino u iznosu od 98.810,70 KM sa PDV-om, a u MZ Donje Babino u iznosu od 18.269,43 KM sa PDV-om. Napominjemo da uvidom u tabelu pristiglih zahtjeva u toku 2021. godine, utvrđeno je, da gore pomenute mjesne zajednice nisu podnijele zahtjev za dodjelu građevinskog materijala u cilju nastavka betoniranja puteva. Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice