Dobro došli na oficijelnu stranicu Grada Zenica

Uslovi poslovanja i politika privatnosti

Da biste mogli koristili e-usluge na web stranici Grada Zenica, potrebno je da izvršite registraciju. Postupak registracije na web stranici Grada Zenica podrazumjeva da popunite sva obavezna polja i priložite skeniranu ili fotografisanu prvu stranicu ličnog identifikacionog dokumenta (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola). Ovi dokumenti će se koristiti isključivo u svrhu verifikacije Vašeg identiteta. Nakon što se uspješno registrujete, Vaša prijava na web stranicu Grada Zenica vrijedit će do datuma važenja identifikacionog dokumenta kojeg ste naveli i priložili u postupku registracije. Nakon isteka Vaše prijave, ukoliko želite nastaviti koristiti e-usluge, prijavu će biti potrebno obnoviti sa novim važećim identifikacionim dokumentom.

Pri obradi Vaših ličnih podataka, Grad Zenica postupa u skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka i internim procedurama iz oblasti zaštite ličnih podataka. Lične podatke prikupljamo i obrađujemo samo u određenu i zakonitu svrhu, te ih dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano zakonom ili na osnovu saglasnosti. Podatke o Vašim ličnim idenfikacionim dokumentima pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja ili u drugim slučajevima izričito propisanim zakonom. Nakon toga, podaci se trajno brišu.

Korištenjem e-usluga, obavezujete se da:

 • – Čuvate i štitite svoju lozinku od neovlašćenog pristupa.
 • – Preuzimate punu odgovornost za sve aktivnosti koje se vrše sa vašeg korisničkog naloga.

Na osnovu zahtjeva lica izvodi i uvjerenja iz matičnih knjiga se izdaju u skladu sa članovima 63. do 66. Zakona o matičnim knjigama («Službene novine Federacije BiH» broj: 37/12 i 80/14), i tačkama 151. do 171. Upustva o načinu vođenja matičnih knjiga («Službene novine Federacije BiH» broj: 51/13 i 55/13, 82/13 i 6/15).
Da bi neko dobio izvod ili uvjerenje iz matičnih knjiga potrebno je da podnese zahtjev:

 1. Lično
 2. Ukoliko lice nije u mogućnosti lično da podnese zahtjev, izvod ili uvjerenje iz matičnih knjiga se
  može dobiti ukoliko se lično sačini punomoć određenom licu. Punomoć mora biti izdata prema
  odredbama Zakona o upravnom postupku («Sl. novine FBiH « broj: 2/98, 48/99) koji se odnose na
  punomoć i otklanjanje eventualnih nedostataka, izvršiti na način utvrđen u tim zakonskim
  odredbama.
 3. Ukoliko lice ne može lično podnijeti zahtjev za njega mogu podnijeti lica i to: uža porodica (bračni
  partner – bračni i vanbračni, te djeca rođena u braku i vanbračnoj zajednici, usvojena i pastorčad),
  šira porodica (roditelji – otac, majka , očuh, maćeha, usvojitelji, unuci, braća, sestra, djedovi i bake).
  Kao dokaz za utvrđivanje identiteta, potrebno je priložiti skeniran dokument (lična karta, pasoš,
  vozačka dozvola).

Zloupotreba naših usluga, uključujući neovlašćen pristup ili pokušaj neovlašćenog pristupa, smatra se ozbiljnim prekršajem i može rezultirati suspenzijom ili zabranom pristupa. Zloupotreba može biti kažnjiva po zakonu.
U slučaju da se odlučite za plaćanje dokumenata za koji nemate zakonski osnov, za takvu uplatu neće biti moguće podnijeti zahtjev za povrat pogrešno uplaćenih sredstava i ista će biti tretirana kao pokušaj zloupotrebe.

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom TLS enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prenosa. Time je omogućen siguran prenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računara i WebPay servisa, te obratno. WebPay servis i finansijske ustanove razmjenjuju podatke upotrebom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautorizovanog pristupa. Monri Payment Gateway je sertifikovan prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i Mastercard pravilima.

Grad Zenica ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.