U ponedjeljak 38. sjednica Gradskog vijeća


Naslovna slika

Gradsko vijeće Zenica održat će u ponedjeljak, 4. decembra 2023. godine trideset osmu sjednicu, na čijem predloženom dnevnom redu se nalazi osam tačaka.

Vijećnici će razmatrati Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za period I – IX 2023. godine, Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu sa obrazloženjem, te Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu sa obrazloženjem.

Također, na dnevnom redu je i Prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za izbor prijevoznika, zatim Prijedlog Odluke o radnom vremenu te Prijedlog Odluke o zasnivanju stvarne služnosti na nekretnini u vlasništvu Grada Zenica.

Osim prethodno navedenih tačaka, na dnevnom redu je Nacrt Odluke o privremenom korištenju javnih površina, kao i Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure za prijenos/prodaju udjela Grada u privrednom društvu „KOMGRAD-ZE“ d.o.o. Zenica.

Najpopularnije vijesti