Tematska sjednica Vijeća Općine održana u utorak 22. jula 2008


Naslovna slika
Vijećnici zeničkog općinskog Vijeća razmatrali su problematiku povećanja zagađenosti zraka nastalog pokretanjem integralne proizvodnje čelika u ArcelorMittal Zenica.
Diskusija je vođena i oko izvještaja Komisije za praćenje stanja zaštite okoliša, njenog sastava, te stvarnih nadležnosti općinskog nivoa vlasti kad je u pitanju izdavanje okolišnih dozvola i praćenje kretanja zagađenja u i oko pogona ArcelorMittala.
Zaključeno je da se hitno uputi zahtjev Federalnom Ministarstvu za okoliš da obavi inspekcijsko utvrđivanje stanja zagađenosti unutar kruga firme ArcelorMittal, te utvrdi aktivnosti koje firma vrši na smanjenju zagađenosti zraka u Zenici.
Osim toga je donesen i zaključak da se u skladu sa odredbama o sukobu interesa preispita sastav Komisije, utvrdi plan daljeg djelovanja sa jasnim i konkretnim budžetskim pozicijama i rokovima za izvršenje naloženih zadataka. Prošireno predsjeništvo će tokom iduće sedmice formulirati i ostale prijedloge i pripremiti ih za verifikaciju na narednoj sjednici Vijeća predviđenoj za 21. august.

Najpopularnije vijesti