Sanacija 600 metara ulice Mirka Davidovića u MZ Donja Gračanica


Naslovna slika

Gradska uprava Zenica nastavlja sa unapređenjem infrastrukture na području cijelog grada, a što dokazuju i radovi na asfaltiranju ulice Mirka Davidovića u Mjesnoj zajednici Donja Gračanica.

Dužina sanirane ulice iznosi 600 metara, a ugovorena vrijednost radova iznosi 81.484,65 KM sa uračunatim PDV-om.

Nakon otvorenog postupka javne nabavke radovi su povjereni firmi “Komgrad-Ze” d.o.o. Zenica, a sanacija ove ulice uveliko će unaprijediti uslove života za mještane MZ Donja Gračanica koji svakodnevno koriste ovu ulicu kako bi došli do svojih kuća.


Najpopularnije vijesti