Održana 47. sjednica Gradskog vijeća Zenica: Cijena grijanja za sezonu 2024/2025. ostaje nepromijenjena, uz umanjene tarife za vjerske zajednice i JU “Dom i porodica”


Naslovna slika

Održana je 47. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Zenica, na kojoj su vijećnici razmotrili širok spektar tema od značaja za lokalnu zajednicu.

Jedna od ključnih tačaka dnevnog reda bila je rasprava o Prijedlogu Odluke o ponovnom međunarodnom javnom pozivu za iskazivanje interesa za kupovinu kompleksa/nekretnina bivšeg zeničkog odmarališta u mjestu Duće, Općina Dugi Rat, Republika Hrvatska. Nakon temeljite rasprave, vijećnici su usvojili navedeni Prijedlog.

S dnevnog reda sjednice povučene su tačke o Sporazumu o djelimičnom rješavanju imovinsko-pravnih odnosa sa Preduzećem Željezara Zenica d.o.o. u stečaju, Informaciji o realizaciji Zaključka Gradskog vijeća s prijedlogom modela reorganizacije i finansijske konsolidacije JU Apoteka “Zdravlje” Zenica, kao i Izvještaju o radu JU Apoteka “Zdravlje” Zenica za 2023. godinu. Odlučeno je da se ove tačke vrate na doradu radi potpunijeg razumijevanja i analize.

Usvojene su odluke koje se tiču povjerenja poslovnih prostora i objekata na upravljanje i korištenje JU “Dom zdravlja Zenica”, te ustupanja na korištenje objekta “Eko-kuća Smetovi” Savezu izviđača Grada Zenica. Također su donesene odluke o upisu ograničenja prava raspolaganja, izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima zajedničke potrošnje te utvrđivanju naknade u vezi s radom i angažmanom u savjetima mjesnih zajednica Grada Zenica.

Poseban fokus sjednice bio je na usvajanju Programa organizovanja sezone grijanja 2024/2025. i utvrđivanju cijene isporučene toplotne energije za grijanje stambenog i poslovnog prostora Grada Zenica. Cijena isporučene toplotne energije za građane u narednoj grijnoj sezoni ostaje nepromijenjena, dok je za vjerske zajednice, Crkve i JU “Dom i porodica” Zenica, cijena umanjena za 30 posto.

Također je predstavljen i usvojen Izvještaj o radu JP za prostorno planiranje i uređenje grada “Zenica” d.o.o. Zenica.

Sjednica je zaključena prijedlozima Zaključka o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za zahvatanje površinske vode Šerićkog potoka za uzgoj ribe pastrmke, kao i prijedlozima kandidata za zamjenske članove Drugostepene komisije za rješavanje žalbi protiv rješenja u prvostepenom upravnom postupku. Posljednja tačka dnevnog reda, davanje garancije i saglasnosti za kreditno zaduženje JP “Grijanje” d.o.o. Zenica sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), povučena je radi dodatne analize materijala, s namjerom da se odluka donese na narednoj sjednici.


Najpopularnije vijesti