Sanacija dijela puta u naselju Rujev DoDanas, 01.06.2016.godine,  otpočeli su pripremni radovi na  sanacija dijela puta u naselju Rujev Do kod broja 21 u sklopu hitnih intervencija na gradskim ulicama.
Projekat sanacije podrazumjeva sanaciju dijela oštečenog puta u majskim poplavama  2014. godine, u dužini 56,30 metara, sa potpornom građevinom u dužini 19,50 metara.
Specifičnost i tehnologija radova zahtijeva potpunu obustavu saobraćaja na ovoj lokaciji do okončanja radova, a za to vrijeme  saobraćaj će se odvijati  samo  jednim dijelom ulice.
Projekat se finansira sredstvima Investicionog održavanja za 2016.godinu u sklopu prenosa ugovorenih usluga iz 2015.godine. Ukupna Investiciona vrijednost iznosi 74.343,99 KM. Nadzor nad izvođenjem radova je JP za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica“ a izvođač  je „Komgrad – Ze“ d.o.o. Zenica.Zadnja obavještenja

Pogledaj sva obavještenja