Poziv preduzećima da učestvuju u istraživanju “Anketa poslodavaca 2017”


Prilozi za preuzimanje

Upitnik za MSP Grad Zenica 2017
Grad Zenica u saradnji sa Udruženjem poslodavaca Zenica i Zeničkom razvojnom Agencijom ZEDA, provodi dvije ankete sa ciljem da dođe do seta kvantitativnih i kvalitativnih informacija o profilu preduzeća koja posluju u prioritetnim sektorima zeničke privrede, uključujući osnovni profil preduzeća, informacije o poslovanju, kao i koja vrsta podrške u narednom periodu se očekuje od lokalne uprave, javnih institucija, privrednih komora i ostalih institucija. Svrha ankete je dobiti relevantne povratne informacije od privatnog sektora o setu usluga koje pružaju gradske službe i javna preduzeća. Ankete, također, imaju za cilj da se dobiju relevantne informacije o budućim planovima preduzeća, u smislu investicija i njihovih potreba, zemlje, površina od interesa za poslovanje, kao i interesa za korištenje dijela poslovne zone, poslovnih prostora koje nudi Grad Zenica. Poseban dio ankete odnosi se na zadovoljstvo privatnog sektora uslugama gradske administracije i saradnjom sa organima lokalne vlasti. Anketa je dijelom posvećena i ispitivanju zadovoljstva privatnog sektora komunalnim uslugama, te poduzetničkom infrastrukturom koju Grad Zenica posjeduje. Druga anketa je fokusirana na problematiku vezanu za potrebe za radnom snagom, te planovima i stvarnim potrebama privatnog sektora u ovoj veoma bitnoj oblasti. Dobiveni rezultati bit će iskorišteni za poboljšanje kvalitete pruženih usluga gradske adminstracije prema privatnom sektoru, a u cilju unapređenja javno-privatnog dijaloga u Gradu Zenica. Molimo Vas da popunjene upitnike dostavite na e-mail adresu: nesad.mujanovic@zenica.ba Rok za dostavu popunjenih anketa je 31.01.2017. godine. Unaprijed Vam se zahvaljujemo na učešću u ovim anketama.Upitnik o zadovoljstvu privatnog sektora komunalnim uslugama i poduzetničkom infrastrukturom Upitnik za procjenu kratkoračnih i dugoročnih potreba za radnom snagom

Zadnja obavještenja

Pogledaj sva obavještenja