OBAVJEŠTENJE o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za izgradnju dovodnog cjevovoda vodovoda Pašinac


Grad Zenica, Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice, na osnovu člana 124. Zakon o vodama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 70/06), člana 81. Zakona o vodama Zeničko – dobojskog kantona („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona” broj 17/07) i Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata ("Službene novine Federacije BiH"  broj 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22 ) daje sljedeće:

OBAVJEŠTENJE o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti

U skladu sa članom 21. stav (3) i članom 22. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, obavještava se  MZ Vrselje, susjedne mjesne zajednice i sva ostala zainteresirana javnost da je Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica“ doo Zenica, u ime i za račun grada Zenica, podnijelo zahtjev za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za izgradnju dovodnog cjevovoda vodovoda “Pašinac” za naselje Vrselje.  

  • ime/naziv, adresu podnosioca zahtjeva za izdavanje PVS: Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica“ doo Zenica, podnijelo zahtjev  u ime Grada Zenica.
  • opis aktivnosti koja je predmet zahtjeva: Izgradnja dovodnog cjevovoda vodovoda “Pašinac” za naselje Vrselje, MZ Vrselje,
  • osnovne podatke o lokaciji na kojoj će se odvijati aktivnost za koje se traži izdavanje vodne saglasnosti: u naselju Vrselje, MZ Vrselje.
  • način učešća javnosti: pisano izjašnjavanje u roku od 7 dana od objave ovog obavještenja. 
  • naziv organa kojem se dostavljaju pisana izjašnjenja: Grad Zenica, Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice, Trg Bosne i Hercegovine 6,  72000 Zenica, ili e-mail adresa lejla.grahic@zenica.ba.
  • Podaci o međuentitetskom uticaju u slučaju kada za to postoje pouzdane pretpostavke: nema pretpostavki o međuentitetskim aktivnostima.

Sve zainteresirane strane, vezano za predmetne aktivnosti, mogu svoja pisana izjašnjenja dostaviti Službi za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice u roku od 7 dana od dana objave ovog obavještenja.

Ovo obavještenje će se objaviti na web stranici Grada Zenica i na oglasnoj ploči Grada Zenica.

Broj: 09-21-2288/24

Zenica, 29.05.2024.godine

Zadnja obavještenja

Pogledaj sva obavještenja