Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti


Grad Zenica, Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice, na osnovu člana 124. Zakon o vodama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine"  broj 70/06) i Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata ("Službene novine Federacije BiH"  broj 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22 )  daje sljedeće:

OBAVJEŠTENJE o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti

U skladu sa članom 21. stav (3) i članom 22. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, obavještava se mjesna zajednica Lašva, susjedne mjesne zajednice i sva ostala zainteresirana javnost da je Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica” d.o.o Zenica, u ime Grada Zenica, podnijelo zahtjev za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za izgradnju rezervoara vodovoda Karačevine, na području mjesne zajednice Lašva.

  • ime/naziv, adresu podnosioca zahtjeva za izdavanje PVS: Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica” d.o.o. Zenica podnijelo zahtjev u ime Grada Zenica.
  • opis aktivnosti koja je predmet zahtjeva: Izgradnja rezervora vodovoda Karačevine, od 25 m3 , MZ Lašva
  • osnovne podatke o lokaciji na kojoj će se odvijati aktivnost za koje se traži izdavanje prethodne vodne: područje naselja Karačevine, MZ Lašva.  
  • način učešća javnosti: pisano izjašnjavanje u roku od 7 dana od objave ovog obavještenja. 
  • naziv organa kojem se dostavljaju pisana izjašnjenja: Grad Zenica, Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice, Trg Bosne i Hercegovine 6,  72000 Zenica, ili e-mail adresa lejla.grahic@zenica.ba.
  • podaci o međuentitetskom uticaju  u slučaju kada za to postoje pouzdane pretpostavke: nema pretpostavki o međuentitetskim aktivnostima.

Sve zainteresirane strane, vezano za predmetne aktivnosti, mogu svoja pisana izjašnjenja dostaviti Službi za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice u roku od 7 dana od dana objave ovog obavještenja.