Obavještenje o novom registru redova vožnje za gradski prijevoz u Zenici


Obavještavamo vas da će od 1. jula 2024. godine stupiti na snagu novi registar redova vožnje za gradski prijevoz u Zenici, u skladu s Ugovorom o povjeravanju obavljanja djelatnosti gradskog prijevoza između Grada Zenica i konzorcija Prevoza putnika d.o.o. Zavidovići – Biss-tours Zenica. Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice ovjerila je redove vožnje na period od 3 godine, kako je definisano Rješenjem o utvrđivanju Mreže linija gradskog prijevoza.

U skladu s potpisanim Ugovorom, u narednih 6 mjeseci bit će postignuta jednoobraznost voznog parka, što će značajno unaprijediti kvalitetu prijevozničkih usluga. Mreže linija usklađene su sa zahtjevima građana radi osiguranja efikasnijeg i bolje prilagođenog sistema gradskog prijevoza.

Ovaj dokument također sadrži ovjerene redove vožnje i tabelarni pregled registra redova vožnje koji su dostavljeni u prilogu obavještenja. Cilj je osigurati siguran i efikasan gradski prijevoz za narednih 15 godina, s fokusom na unapređenje životnog standarda građana Zenice i pružanje pouzdane usluge javnog prijevoza.