Javni uvid – Zahtjev za PPUO JP VIK d.o.o. Zenica, za projekat izgradnje postrojenja za sakupljanje i tretman komunalnih otpadnih voda Grada Zenica kapaciteta 70.000 EBS


Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš investitora JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica za projekat izgradnje postrojenja za sakupljanje i tretman komunalnih otpadnih voda Grada Zenica kapaciteta 70.000 EBS.

Pravni osnov za postupanje po podnesenom zahtjevu je Prilog I. Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21, 33/22 i 104/22) tačka 22. Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta većeg od 50.000 ekvivalent stanovnika.

Obrađivač zahtjeva je ovlaštenik TQM d.o.o. Lukavac.

Kompletna dokumentacija u printanoj formi dostupna je na uvid javnosti u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, 3. sprat, uz prethodnu najavu putem e-maila ili pošte.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Zahtjev za prethodnu procjenu mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo