Izvještaj o stanju u Gradu Zenici na dan 29.11.2023. godine (do 08:30 sati)


Na osnovu dobijenih i obrađenih informacija, a u skladu sa članom 152. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10) i člana 14., 16. i 19. Pravilnika o organizovanju i funkcionisanju operativnih centara civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/19) dostavljamo Vam:

IZVJEŠTAJ

o stanju u Gradu Zenici na dan 29.11.2023. godine (do 08:30 sati)

PRIRODNE I DRUGE NESREĆE I DOGAĐAJI

VATROGASNE INTERVENCIJE

Profesionalna vatrogasna jedinica Zenica u protekla 24 sata je obavljala svoje redovne poslove i zadatke, te nije imala vatrogasnih intervencija.

PRIRODNE I DRUGE POJAVE

Nisu dobijene relevantne informacije koje se odnose na prirodne nesreće ili druge pojave koje ugrožavaju živote i zdravlje ljude, kao i materijalna i kulturna dobra.

STANJE PUTEVA

Na području Grada saobraćaj se odvija na svim lokalnim putnim pravcima bez zastoja.

SNABDJEVANJE ENERGENTIMA, VODOM I STANJE TELEFONSKIH VEZA

Snabdijevanje električnom energijom je uredno.

Planirani radovi Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica dana 29.11.2023. (srijeda), bez električne energije će biti sljedeća područja:

Dana 29.11.2023. (srijeda):

PJD Zenica:

1.TS 20/04 kV Dom i Porodica br.271, od 09:00 do 12:00 sati

2.TS 20/04 kV Crkvice Apoteke br.275, od 12:30 do 15:30 sati

Planirani radovi J.P. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. Zenica:

  • Fra Grge Martića broj 14, Bulevar Kulina bana broj 31, sanacija kvara na vodovodnoj liniji, od 08:00 do 14:00 sati

Snabdijevanje vodom je uredno.

Telekomunikacioni saobraćaj je u funkciji.

HIDROMETEOROLOŠKI I DRUGI PODACI

Stanje u 08:00 sati

Vremenska prognoza:  pretežno oblačno

Temperatura zraka: 1 oC

Relativna vlažnost: 94 %

Stanični pritisak: 968.1hPa

Pravac i brzina vjetra:  S, 4 km/h

Količina padavina za protekla 24 sata: 4 mm

Visina sniježnog pokrivača: - cm

Vodostaj rijeke Bosne u Zenici: 175 cm

OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZENICA