Izvještaj o stanju u Gradu Zenici na dan 23.11.2023. godine (do 08:30 sati)


Na osnovu dobijenih i obrađenih informacija, a u skladu sa članom 152. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10) i člana 14., 16. i 19. Pravilnika o organizovanju i funkcionisanju operativnih centara civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/19) dostavljamo Vam:

IZVJEŠTAJ

o stanju u Gradu Zenici na dan 23.11.2023. godine (do 08:30 sati)

PRIRODNE I DRUGE NESREĆE I DOGAĐAJI

VATROGASNE INTERVENCIJE

Profesionalna vatrogasna jedinica Zenica u protekla 24 sata je obavljala svoje redovne poslove i zadatke, te je imala dvije vatrogasne intervencije i to:

- Tehnička intervencija ispumpavanja vode iz podrumskih prostorija - Ul. Kanal - intervencija uspješno završena

- Tehnička intervencija ispumpavanja vode iz podrumskih prostorija - Ul. Kanal - intervencija uspješno završena

PRIRODNE I DRUGE POJAVE

Nisu dobijene relevantne informacije koje se odnose na prirodne nesreće ili druge pojave koje ugrožavaju živote i zdravlje ljude, kao i materijalna i kulturna dobra.

STANJE PUTEVA

Na području Grada saobraćaj se odvija na svim lokalnim putnim pravcima bez zastoja.

SNABDJEVANJE ENERGENTIMA, VODOM I STANJE TELEFONSKIH VEZA

Snabdijevanje električnom energijom je uredno.

Planirani radovi Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica dana 23.11.2023.(četvrtak), bez električne energije će biti sljedeća područja:

Dana 23.11.2023.(četvrtak):

PJD Zenica:

1.DV 10 kV Babino

Naselja; Hajkovići, Lijeske, Babino Škola, Biškovići, Trešnjeva glava, Šumarija Sebuje,  

Sebuje, Pepelari, Pepelari2, Jurjevići, Seoci, Zahići, i Živkovići, od 08:00 do 15:30 sati

2.DV 10 kV Metalno

Naselja; Tribija , Pobilje , Donja Vijaka , Ivančevo , Gornja Vijaka 1 , Gornja Vijaka 2,

Krčevine 1 , Radoševići  i Krčevine 2 , od 10:00 do 12:00 sati

3.TS 20/0,4 kV Bolnica  br.256, od 12:00 do 15:00 sati

Snabdijevanje vodom je uredno.

Telekomunikacioni saobraćaj je u funkciji.

HIDROMETEOROLOŠKI I DRUGI PODACI

Stanje u 08:00 sati

Vremenska prognoza:  oblačno

Temperatura zraka: 4 oC

Relativna vlažnost: 80 %

Stanični pritisak: 984.2 hPa

Pravac i brzina vjetra:  NW, 7 km/h

Količina padavina za protekla 24 sata: 11 mm

Visina sniježnog pokrivača: - cm

Vodostaj rijeke Bosne u Zenici: 188 cm

OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZENICA

Zadnja obavještenja

Pogledaj sva obavještenja