Nabavka sa ugradnjom rezervnih dijelova za telefonske mreže, telefonske i telefax aparate za potrebe Grada Zenica