Izvođenje radova na sanaciji javnih gradskih satova