Izvođenje radova na regulaciji dijela korita potoka Baretnjak – Topčić Polje, na potezu od propusta PR24 do profila PR26+10,00m), stacionaža 0+575,00 do 0+635,00m, u dužini od cca 60m


Prilozi za preuzimanje

Obavještenje o nabavci