Izvođenje radova i montaža opreme elektroinstalacija koju je potrebno ugraditi na objektu „Technopark“ Zenica