Izgradnja ambulante porodične medicine sa pratećim sadržajima u MZ Perin Han