Čišćenje divljih deponija na području grada Zenice