Gradsko vijeće prihvatilo Zaključak o angažmanu PD „Komgrad-Ze“ i „ALBA Zenica“ na poslovima interventnog zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih cesta


Naslovna slika

Gradsko vijeće Zenica je održalo hitnu sjednicu na kojoj je razmatrana aktuelna problematika u vezi sa zimskim održavanjem lokalnih puteva i nerazvrstanih cesta na području Grada Zenica.

U uvodnim izlaganjima gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića i pomoćnice Gradonačelnika za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice Sabire Helvide pojašnjen je postupak javne nabavke – zimska služba na lokalnim i nerazvrstanim putevima za sezonu 2023/2024.

Gradska uprava Zenica je na vrijeme raspisala tender i to početkom osmog mjeseca. Zakon o javnim nabavkama je rigidan. Tender koji je raspisan u avgustu je poništen jer su dostavljene ponude bile veće od procijenjenih vrijednosti, a Grad ne smije niti za jedan fening prelaziti od procijenjene vrijednosti, jer bi to bilo krivično djelo. Resorna služba nije mogla uraditi ništa drugo, nego poništiti tender i raspisati novi. Grad će raditi u skladu s važećim propisima”, istakao je, između ostalog, gradonačelnik Fuad Kasumović.

S obzirom na to da je u toku procedura po novom tenderu, Gradsko vijeće Zenica je prihvatilo prijedlog Zaključka o angažmanu preduzeća „Komgrad-Ze“ d.o.o. Zenica i „ALBA Zenica“ d.o.o. Zenica na poslovima interventnog zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih cesta.

Usvojenim zaključkom Gradsko vijeće konstatuje da zbog provođenja procedura javne nabavke trenutno nije moguće zaključiti ugovore o zimskom održavanju cesta na području Grada Zenica (lokalne i nekategorisane ceste), a imajući u vidu trenutne vremenske prilike i prognozu u narednim danima potrebno je obezbijediti zimsko održavanje.

Također, Gradsko vijeće daje saglasnost Gradskoj upravi da na poslovima zimskog održavanja cesta na području Grada Zenica (lokalne i nekategorisane ceste) angažuje PD „Komgrad-Ze“ d.o.o. Zenica, u kojem Grad Zenica ima suvlasnički udio od 35%, i „ALBA Zenica“ d.o.o. Zenica u kojem Grad Zenica ima udio od 25%, u periodu do okončanja procedura javne nabavke i zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem.

Shodno usvojenom zaključku Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice i Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada “Zenica” d.o.o. Zenica zaduženi su da sa PD „Komgrad-Ze“ d.o.o. Zenica i „ALBA Zenica“ d.o.o. Zenica provedu postupak utvrđivanja jediničnih cijena.   

Najpopularnije vijesti