Grad Zenica učestvovao na sastanku radnih grupa u okviru Mreže B40 balkanskih gradova održanom u Atini


Naslovna slika

Grad Zenica uzeo je učešće na sastanku radnih grupa u okviru Mreže B40 balkanskih gradova, koji je početkom novembra održan u Atini (Grčka).

Mreža B40 osnovana je krajem 2021. godine na sastanku čiji domaćin je bio grad Istanbul.

Ciljevi Mreže B40 balkanskih gradova su održivi razvoj, demokratija i mir na Balkanu te jačanje solidarnosti i saradnje između balkanskih gradova.

„U skladu sa ciljevima Mreže B40 balkanskih gradova, osnovane su radne grupe, koje su fokusirane na saradnju na klimatskim akcijama, pametne gradove i digitalnu transformaciju zatim lokalnu demokratiju i migracije te lokalnu ekonomsku saradnju“, kazala je dr. Ajla Čosić, koja je u svojstvu člana radne grupe za pametne gradove i digitalnu transformaciju predstavljala Grad Zenicu.

Inače, glavne aktivnosti radnih grupa uključuju razmjenu iskustava i najboljih praksi vezanih za njihove teme, kao i rad na zajedničkim projektima za rješavanje zajedničkih izazova.

Sarađujući na ovaj način, gradovi u mreži mogu učiti jedni od drugih i razviti učinkovitije strategije za rješavanje pitanja poput klimatskih promjena, digitalne transformacije, demokratije i migracije te lokalnog ekonomskog razvoja.

Najavljeno je da će se treći samit Mreže balkanskih gradova B40 održati u Tirani (Albanija), u januaru 2024. godine.


Najpopularnije vijesti