Demant na medijske istupe pojedinih portala: Atak na zakonito obavljanje poslova iz nadležnosti Grada Zenica


Naslovna slika

Nakon što su pojedini mediji u javnost obznanili netačne navode u vezi sa inspekcijskom kontrolom „OSIGURANJE AURA“ a.d. Banjaluka, dokazujući tako da ne poštuju novinarsku etiku i pravilo dvije strane, a radi potpunog i blagovremenog informisanja javnosti, Služba za inspekcijske poslove Grada Zenica ističe kako je povod za vršenje inspekcijskog nadzora bilo utvrđivanje nelegalnosti u radu „OSIGURANJE AURA“ a.d. Banjaluka, odnosno poslovnice navedenog društva koje djeluju na području Grada Zenica.

Inspekcijskom nadzoru je prethodilo više prijava drugih osiguravajućih društava, kao i određenog broja građana Zenice, a koje su se odnosile na navodno nelegalan rad osiguravajućeg društva, odnosno da se rad istog obavlja iz pojedinih ugostiteljskih objekata, kao i iz objekata nad kojima je postojala sumnja da ne posjeduju potrebne dozvole i saglasnosti (npr. građevinske dozvole, upotrebne dozvole i slično).

Sasvim je logično da će inspekcijski nadzor biti izvršen u istom momentu od svih inspektorata kod kojih postoje indicije za određene neregularnosti nad poslovanjem bilo kojeg privrednog ili fizičkog lica, tako da je i u pomenutoj aktivnosti Službe za inspekcijske poslove učestvovala istovremeno građevinska, tržišna, komunalna i sanitarna inspekcija, a sve u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg djelovanja istih.

Kako je navedeno, predmet inspekcijskih nadzora je bilo utvrđivanje neregularnosti u poslovanju predmetnog osiguravajućeg društva, utvrđivanje legalnosti rada u pojedinim poslovnim prostorima, utvrđivanje higijensko sanitarnih uslova u ugostiteljskim objektima, kao i kontrole poštivanja odredbi Odluke o komunalnom redu općine Zenica.

Prilikom izvršenih inspekcijskih nadzora utvrđeno je da se djelatnost “OSIGURANJE AURA“ a.d. Banjaluka, odnosno poslovnice istog sa sjedištem u Zenici vršile iz ugostiteljskih objekata (1 slučaj), iz trgovačkog objekta (2 slučaja), te iz objekta bez građevinske i upotrebne dozvole (1 slučaj). Također, utvrđeno je da su na pojedinim objektima bili istaknuti nelegalni nazivi firmi bez odobrenja Službe za urbanizam Grada Zenica, kao i da se djelatnost predmetnog osiguravajućeg društva u Staroj Nemili obavlja nelegalno.

Tokom provedenih inspekcijskih nadzora, iz nadležnosti građevinske inspekcije, izvršeno je pečaćenje jednog objekta kladionice, jednog ugostiteljskog objekta te četiri kancelarijska prostora u kojima je djelovalo “OSIGURANJE AURA“ a.d. Banjaluka, odnosno poslovnice istog sa sjedištem u Zenici, jedan pomoćni objekat u dvorištu privatnog stambenog objekta, te je naređeno uklanjanje jedne zimske bašte ugostiteljskog objekta. Također, vršeći inspekcijske nadzore iz nadležnosti komunalne inspekcije, u cilju kontrole poštivanja odredbi Odluke o komunalnom redu općine Zenica, izvršeno je uklanjanje pet reklamnih naprava, jednog LED displeja, kontrola posjedovanja ugovora za zbrinjavanje komunalnog otpada za privredne subjekte, te naređeno uklanjanje jedne ljetne bašte ugostiteljskog objekta.

Bitno je pomenuti da prostori nad kojima je izvršeno pečaćenje ostaju zapečaćeni dok se ne izvrši prenamjena poslovnih prostora, odnosno dok se ne pribavi validna dokumentacija.

Na kraju, potrebno je ponoviti da su inspekcijski nadzori nad poslovanjem “OSIGURANJE AURA“ a.d. Banjaluka, odnosno poslovnice istog sa sjedištem u Zenici obavljeni na osnovu više prijava drugih osiguravajućih društava, kao i određenog broja građana Zenice, a da nakon provedenih početnih aktivnosti sljede dalje aktivnosti i mjere postupajućih inspektora.

Pozivamo medije, posebno lokalne portale, da ubuduće poštuju etička načela kao temelj novinarstva i prije tendencioznih tekstova i naslova, kontaktiraju Gradsku upravu Zenica kako bi dobili i stav druge strane jer ćemo u suprotnom takve, jednostrane, objave smatrati instruisanim i naručenim, kao i atakom na zakonito obavljanje poslova iz nadležnosti Grada Zenica.

Služba za inspekcijske poslove grada Zenica


Najpopularnije vijesti