47. sjednica Gradskog vijeća Zenica bit će održana u petak 5. jula


Naslovna slika

Gradsko vijeće Grada Zenica održat će 47. redovnu sjednicu u petak, 5. jula 2024. godine, s početkom u 11:00 sati, u velikoj sali Grada Zenica na Trgu BiH 6. Na sjednici će se razmatrati trinaest tačaka dnevnog reda.

Među važnijim tačkama dnevnog reda je Prijedlog Odluke o ponovnom međunarodnom javnom pozivu za iskazivanje interesa za kupovinu kompleksa/nekretnina bivšeg zeničkog odmarališta u mjestu Duće, Općina Dugi Rat, Republika Hrvatska. Također, razmatrat će se Sporazum o djelimičnom rješavanju imovinsko-pravnih odnosa sa Preduzećem Željezara Zenica d.o.o. u stečaju.

Na dnevnom redu su i prijedlozi odluka kao što su izmjene i dopune Odluke o povjeravanju poslovnih prostora i objekata na upravljanje i korištenje JU “Dom zdravlja Zenica”, te ustupanje na korištenje objekta “Eko-kuća Smetovi” Savezu izviđača grada Zenica. Predviđene su i odluke o upisu ograničenja prava raspolaganja, izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima zajedničke potrošnje te utvrđivanju naknade u vezi s radom i angažmanom u savjetima mjesnih zajednica Grada Zenica.

Osim toga, bit će razmotrene Odluka o usvajanju Programa organizovanja sezone grijanja 2024/2025 i Odluka o cijeni isporučene toplotne energije za grijanje stambenog i poslovnog prostora Grada Zenica u sezoni grijanja 2024/2025.

Također, bit će predstavljeni izvještaji o radu JU Apoteka “Zdravlje” Zenica za 2023. godinu i o radu JP za prostorno planiranje i uređenje grada “Zenica” d.o.o. Zenica.

Kao posljednje tačke dnevnog reda najavljeni su prijedlozi Zaključka o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za zahvatanje površinske vode Šerićkog potoka u količini od Qsr=296 l/s na parceli označenoj kao k.č. 211 K.O. Doglode, Grad Zenica, za uzgoj ribe pastrmke te prijedlozi kandidata za zamjenske članove Drugostepene komisije za rješavanje žalbi protiv rješenja u prvostepenom upravnom postupku.

Sjednica će biti otvorena za medije uz prethodnu najavu, u skladu s ustaljenom praksom.


Najpopularnije vijesti