MAPA WEBATRAŽI 
 
 
 
SAOPĆENJA I OGLASI
 
 
 

Dvanaesta sjednica Vijeća općine Zenica

Održana je dvanaesta sjednica Vijeća općine Zenica na kojoj je usvojen dnevni red od 15 tačaka.
Nakon usvajanja zapisnika s 11. sjednice i vijećničkih pitanja predstavnici Federalnog zavoda za agropedologiju i Federalnog zavoda za poljoprivredu  prezentovali su Izvještaj o monitoringu teških metala i drugih štetnih materija u tlu i biljkama na području općine Zenica.

Izvještaj o monitoringu teških metala i drugih štetnih materija u tlu i biljkama na području općine Zenica za 2012. godinu
Prezentacija Federalnog zavoda za agropedologiju
Prezentacija Federalnog zavoda za poljoprivredu
Zaključak Vijeća općine Zenica o usvajanju izvještaja o monitoringu tla i bilja za 2012. godinu

Projekt monitoringa, koji finansira Vlada FBiH, radi se po zahtjevu Općine Zenica. Prema zaključku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Federalni zavod za agropedologiju i Federalni zavod za poljoprivredu prošle godine su započeli petogodišnje ispitivanje na 12 lokaliteta u zeničkoj općini. Dosadašnja istraživanja su pokazala da je poljoprivredno tlo na istraživanim lokalitetima onečišćeno teškim metalima u odnosu na dozvoljene granične vrijednosti, dok su analize pokazale da biljke, izuzev tri uzorka, nisu kontaminirane teškim metalima.
Rezultati početnih istraživanja pokazuju da je neophodno nastaviti s realizacijom monitoringa teških metala i drugih polutanata u tlu i biljkama na području općine Zenica, kako bi se prikupili egzaktni pokazatelji o stanju okoliša, utvrdili zaključci i prijedlozi sanacionih mjera i načini njihove realizacije.
Nakon  rasprave o predmetnom materijalu u kojoj je učestvovao i Eko forum Zenice, načelnik Husejin Smajlović se zahvalio Federalnoj vladi, federalnim zavodima i Univerzitetu u Zenici, konstatujući da je  Zenica i ovim zahtjevom za istraživanje pokazala svoje opredjeljenje za stvaranje zdravog životnog ambijenta. Tu tvrdnju potkrijepio je brojnim primjerima ekoloških projekata  koji su realizovani ili se realizuju u općini.
Studiju smanjenja gubitaka vode u pet općina uključenih u projekt Regionalog vodovoda „Plava voda“, na  ovoj sjednici prezentovao je Damir Vučjak, predstavnik firme „Western Balkans infrastructure Projekts Facility“, WYG Internacional. Studija je pokazala da Zenica nema većih gubitaka vode  u javnom gradskom vodovodu u odnosu na druge općine koje su u projektu.
Na 12. sjednici Vijeća općine prezentovana je i  Analiza pojavljivanja oboljenja koja mogu biti uzročno povezana sa aerozagađenjem u Zenici i Zeničko-dobojskom kantonu 2004.-2011. godine. Analizu je radio Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica.

Prezentacija Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo Zenica

Vijeće općine Zenica usvojilo je  Prijedlog programa dekoracije gradskih ulica grada Zenice  prilikom obilježavanja državnih i vjerskih praznika za 2014. godinu  i Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za organe mjesnih zajednica. Utvrđen je Nacrt odluke o subvencioniranju troškova grijanja za korisnike stalne novčane pomoći i upućen na javnu raspravu u trajanju od petnast dana.
Usvojena je Informacija o realizaciji zaključaka Vijeća općine Zenica broj: 01-23-5566/13 od 26. 06. 2013. godine (tenderska prodaja Tržnog centra Crkvice)  i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za promjenu namjene poslovnog u stambeno-poslovni  objekat kao i Prijedlog odluke o utvrđivanju granične linije između šumskog i poljoprivrednog zemljišta u K.O. Klopče.
Također su usvojeni i Prijedlog rješenja o preuzimanju zemljišta od Avdić Idriza u svrhu izgradnje okretnice na saobraćajnici Zmajevačka cesta, Prijedlog rješenja o dopuni rješenja Vijeća općine broj: 01-23-26317/00-1 od 30. 07. 2013. godine, Prijedlog rješenja o razrješenju i  imenovanju člana Upravnog odbora JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica te Prijedlog zaključka o raspisivanju konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta radi izgradnje objekta u Štrosmajerovoj ulici u Zenici.


Vrati na << index