MAPA WEBATRAŽI 
 
 
 
SAOPĆENJA I OGLASI
 
 
 

Sedma sjednica Vijeća Općine Zenica


 Juče je održana  sedma sjednica Vijeća Općine Zenica  na kojoj je  firma Investprojekt d.o.o. Zenica prezentovala projektno rješenje  glavne gradske magistrale .Prema idejnom projektu dionica se prostire od petlje u Blatuši do Bojinog Vira , dužine oko osam kilometara .Trasa ide postojećom ulicom od kapije 1 Željezare Zenica preko industrijske autobuske stanice, Rudnik Transa , Sarajevskom do Bojinog Vira. Nastavlja se na prostor antene gdje se priključuje na magistralni put .
Predviđeno je da se poruše 23 objekta i 24 pomoćna objekta.Radi se uglavnom o starim i degradiranim zgradama. .
Bilo je govora i o projektnim rješenjima  spoja  glavne gadske magistrale  na Bojinom Viru sa raskrsnicom Crkvice, te pretvaranju raskrsnice  Drveni most i Crkvice  u kružne tokove , rondoe sa spojnom saobraćajnicom kružni tok Drveni most- kružni tok Crkvice.Prezenteri navedenih rješenja bili su predstavnici  Građevinskog fakulteta iz Sarajeva.
Vijećnici su dali punu podršku Službi za komunalne poslove i ekologiju da nastavi sa aktivnostima  na rješavanju problema  saobraćaja u gradu  usvajajući zaključak o davanju saglasnosti  na idejni projekat  GGM-a  od  Petlje  Blatuša preko Bojinog Vira do priključka na magistralni put M-17, što je veza na koridor Vc.
Vijećnici su usvojili i zaključak o davanju saglasnosti na izmjenu trase gasovoda Zenica-
-Travnik.
Iz obimnog dnevnog reda izdvajamo izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2008. godinu koji je  prihvaće , uz opasku da se  ubuduće pripremi više informacija o predmetima koji se odnose na Općinu Zenica.
Usvojen je i izvještaj o kapitalnim ulaganjima u oblast vodoprivrede u 2008. godini  sa prijedlogom  plana  ulaganja  u oblast vodoprivrede u 2009. godini .Komisija za prostorno planiranje i ekologiju je predložila da se  ubuduće najkasnije u novembru  pripremi nacrt plana  kapitalnih ulaganja , kako bi Vijeće pravovremeno moglo reagiovati.Takođe je prihvaćen prijedlog Komisije , da nadležna služba Vijeću dostavi prijedlog prioriteta sa pristiglim zahtjevima , pa nakon toga da prijedlog ide  prema kantonau.
Vijećnici su na jučerašnjoj sjednici  usvojili Rješenje o pretvaranju javne površine u građevinsko zemljište za potrebe Muzeja grada Zenice, a donesena je i Odluka o usklađivanju statusa oblika, kapitala i djelatnosti Javnog preduzeća Regionalni vodovod „Plava voda“.Odluka je donesena radi daljeg postupka notarske obrade i stvaranja pravnih pretpostavki  za upis  promjena u registarskom sudu.Nakon  ovog usklađivanja odluke sa zakonskim odredbama, stiču se pravne pretpostavke za vođenje intenzivnijih aktivnosti na realizaciji projekta dovođenja  Plave vode u Zenicu, započetog krajem  osamdesetih godina.
Na sedmoj  sjednici je nakon izgradnje Gradske arene i zapadne tribine  Atletskog stadiona dopunjena Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica, a  donesen je zaključak da se raspiše konkurs za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta  na prostoru između Radne zone 1 i Glavne gradske magistrale za izgradnju benzinske pumpe. Utvrđena  je i početna cijena  zemljišta  u iznosu od 1000 KM po metru kvadratnom.Radi se o parceli površine 3.950 kvadratnih metara.
Data je saglasnost  za otuđivanje objekta u izgradnji , te doneseno  Rješenje  o utvrđivanju prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi građenja Kolak Veroniki iz Zenice i preuzimanju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u  K.O. Crkvice.
Vijećnici su razmatralii  usvojili   Zahtjev „HAS KOMERCA“ d.o.o. Zenica  za korekciju rješenja  o dodjeli zemljišta putem konkursa uz napomenu da se primijene odredbe članova  49 do 51 Odluke o građevinskom zemljištu općine Zenica.
 Redovan izvještaj o stanju zagađenosti zraka u Zenici u prva tri mjeseca  2009. godine bio je predmet rasprave među vijećnicima.Kvalitet zraka u Zenici je i dalje  nezadovoljavajući.
Vijeće insistira na monitoringu unutar Mittala , te neutralnom   monitoringu čije bi rezultate Vijeće  redovo analiziralo  i poduzimalo  neohodne mjere da zaštiti zdravlje građana.Vrati na << index